Cart 0


Sale SET OXO COLD  BREW + POP COFFEE
Sale เซ็ทกล่องถนอมผักผลไม้ l Set OXO GG GreenSaver Produce Keeper
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน + แผ่นซิลิโคนรองหม้อร้อน สีแดง
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน + แผ่นซิลิโคนรองหม้อร้อน สีดำ
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน + แผ่นซิลิโคนรองหม้อร้อน สีเทา
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน + แผ่นซิลิโคนรองหม้อร้อน สีน้ำเงิน
Sale OXO 3 Piece All-Purpose Dispenser
Sale SET OXO POP TEA + COFFEE
Sale OXO กล่องถนอมอาหาร สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ 2.6 ลิตร + ช้อนตักข้าว สำหรับกล่องป๊อป
Sale เครื่องทำกาแฟแบบก้านกด | OXO GG 4-Cup French Press Coffee Maker
Sale ที่ทำกาแฟดำพอร์โอเว่อร์  l OXO GG Pour Over Coffee Maker with Water Tank
Sale ที่เปิดกระป๋อง | OXO GG Locking Can Opener with Lid Catch
Sale ที่บดอาหาร แบบมือหมุน l OXO GG One Stop Chop Manual Food Processor
Sale เครื่องสไลซ์ผัก l OXO GG Tabletop Spiralizer
Sale ที่ทำผักเป็นเส้นสปาเกตตี้ 3-IN-1 l OXO GG 3-Blade Spiralizer
Sale ที่ขูดชีส l OXO GG Etched Coarse Grater
Sale ที่ขูดช็อคโกแล็ต ขนาดกลาง l OXO GG Etched Medium Grater
Sale ที่ขูดผิวมะนาว ขนาดเล็ก l OXO GG Etched Zester and Grater
Sale ตะหลิวซิลิโคน สีดำ | OXO GG Silicone Flexible Turner - Black
Sale ตะหลิวซิลิโคน สีชมพู | OXO GG Silicone Flexible Turner Pink
Sale ตะหลิวซิลิโคน สีเขียว |  OXO GG Silicone Flexible Turner - Green
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ สีชมพู l OXO GG Silicone Spatula Raspberry
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดเล็ก สีชมพู l OXO GG Silicone Spatula Small Raspberry
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ สีขาว l OXO GG Silicone Spatula White
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดเล็ก สีขาว l OXO GG Silicone Spatula Small White
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ สีเขียว l OXO GG Silicone Spatula Green
Sale ที่ตีไข่ ยาว 11 นิ้ว | OXO GG 11" Balloon Whisk
Sale ที่ตีไข่ ขนาด 9 นิ้ว | OXO GG 9" Balloon Whisk
Sale ที่คีบ หัวซิลิโคน ขนาด 9 นิ้ว | OXO GG 9" Tongs With Silicone Heads
Sale ที่คีบ หัวซิลิโคน ขนาด 12 นิ้ว | OXO GG 12" Tongs with Silicone Heads