Cart 0


Sale OXO BREW Compact Cold Brew Coffee Maker + OXO STL Coffee With Scoop 1.6 L
Sale SET กล่องถนอมผักผลไม้
Sale OXO GG Silicone Oven Mitt + OXO GG Silicone Pot Holder Black
Sale เซ็ทที่ทำกาแฟดำพอร์โอเว่อร์ + กล่องถนอมอาหาร 1.6 ลิตร
Sale เซ็ทกล่องถนอมอาหาร 1 ลิตร + กล่องถนอมอาหาร 1.6 ลิตร
Sale เซ็ทชามผสมขนาดเล็ก+ไม้พายเล็ก สีเขียว
Sale เซ็ทถ้วยตวง 250มล.+ที่ตีไข่ ขนาดใหญ่
Sale OXO แปรงล้างแก้ว แบบเติมสบู่ + หัวรีฟิล แปรงล้างแก้ว
สลัด สปินเนอร์ ขนาดใหญ่ | OXO GG Salad Spinner
ที่บดอาหาร แบบมือหมุน l OXO GG One Stop Chop Manual Food Processor
เครื่องสไลซ์ผัก l OXO GG Tabletop Spiralizer
เครื่องทำกาแฟโคลด์บริว รุ่นคอมแพค l OXO BREW Compact Cold Brew Coffee Maker
ที่นึ่ง ซิลิโคน | OXO GG Silicone Steamer
เขียง พร้อมช่องเทส่วนผสม | OXO GG Chop & Pour Cutting Board
ที่บดกระเทียม | OXO GG Garlic Press
ตะหลิวซิลิโคน ทรงช้อนกลม l OXO Silicone Chop & Stir Cooking Spoon Peppercorn
ที่ขูดผิวมะนาว ขนาดเล็ก l OXO GG Etched Zester and Grater
มีดปอกผลไม้สีเขียว | OXO GG 4 Inch Non Stick Paring Knife Green
Sold Out กล่องถนอมอาหาร เซ็ท 3 ขนาดเล็ก l OXO GG 3 PC POP CONTAINER STARTER SET
กล่องถนอมอาหาร สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดใหญ่ 1.6 ลิตร ฝาสแตนเลส สตีล พร้อมช้อนตัก l OXO STL Coffee With Scoop 1.6 L